Muzea a wspólnota – Muzeum Narodowe w Warszawie
spotkanie z Agnieszką Morawińską i Davidem Flemingiem

Spotkanie w cyklu „Muzea a wspólnota” organizowane we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW, poświęcone Muzeum Narodowemu w Warszawie. Udział w dyskusji wzięli dr Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum oraz dr David Fleming, dyrektor National Museums Liverpool i ekspert muzealnictwa.

Z zaproszonymi gośćmi rozmawialiśmy o tym, co dziś znaczy tworzyć muzeum „narodowe”? Jaki sens ma obecnie pojęcie „narodu” w kontekście instytucji kultury? Jak radzić sobie z często kłopotliwym dziedzictwem historycznym? Czy muzeum powinno angażować się w aktualne sprawy i spory czy raczej być elementem trwałym, budzącym zaufanie w szybko zmieniającym się świecie? Jak przyciągnąć współczesnego widza do tych – przynajmniej pozornie – staromodnych instytucji? Wreszcie, czy celem muzeum narodowego jest budowanie wspólnoty, a jeśli tak, to jakiej?

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: