Modernizm jako źródło cierpień
wykład Parthy Mittera

Wykład Parthy Mittera otwierający konferencję „Zaangażowana figuracja. Realizm, socrealizm, socmodernizm w perspektywie globalnej”.

Europejska awangarda stojąca na czele modernizmu była ruchem emancypacyjnym, który rzucił wyzwanie akademickiemu naturalizmowi i mieszczańskiemu społeczeństwu, jak również dał początek modernizmowi na całym świecie. Jednak wciąż pozostaje do ustalenia, w jakim stopniu awangarda była dyskursem założycielskim. Należąca do świata metropolii awangarda uważała inne modernizmy za wtórne i pozbawione znaczenia wobec teleologii postępu artystycznego. Modernistyczna historia sztuki stworzyła warunki wykluczenia określając sztukę, które nie pochodziła z Zachodu jako peryferyjną, choć istnienia peryferiów w obrębie centrum, na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej, nie dostrzegano już tak wyraźnie. Czerpiąc z mojej specjalizacji, czyli hinduskiego modernizmu, wskażę kilka sposobów na podkopanie hegemonii modernistycznego kanonu.

Inne wydarzenia z tego cyklu: