Modernizacje/Modernologie
Dwie wizje nowoczesności

Dyskusja panelowa z udziałem: Jarosława Suchana (Muzeum Sztuki w Łodzi), dr Andrzeja Szczerskiego (Uniwersytet Jagielloński) oraz Joanny Mytkowskiej i Magdaleny Lipskiej (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie).

Celem spotkania jest skonfrontowanie dwóch interpretacji nowoczesności na przykładzie wystaw: Modernizacje. Czas przyszły dokonany - wystawy przygotowanej przez Andrzeja Szczerskiego dla Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Modernologie. Artyści współcześni badają nowoczesność i modernizm, wystawy Sabine Breitwieser w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a także dwóch różnych strategii muzealniczych i wystawienniczych przez nie reprezentowanych. Jaka wizja nowoczesności wyłania się z obydwu wystaw? Jak obraz ten poszerza nasze widzenie nowoczesności i jakiego rodzaju wiedzę generuje? W jaki sposób nowoczesne muzeum może wpisać się w badanie nowoczesności? Spotkanie jest pretekstem do dyskusji na temat strategii wystawienniczych i wizji muzeum sztuki, a także modernizmu i nowoczesności widzianych z perspektywy dzisiejszej.

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: