Mladen Stilinović. Nie mam czasu
Książki artysty

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na pierwszą w Polsce prezentację książek artystycznych jednego z czołowych artystów chorwackich, Mladena Stilinovicia.

Wystawa pokazuje książki z lat 1972-2010. W swej rozległej praktyce artystycznej, korzystając z różnorodnych mediów, Stilinović obnaża i kwestionuje znaki wszelkich ideologii, kształtujących współczesne społeczeństwo. W myśl zdania zaczerpniętego z pism rosyjskiego literaturoznawcy Michaiła Bachtina, artysta dąży stale do ujawniania, że „język jest ideologicznym znakiem par excellence”. Zainteresowanie książką jako medium artystycznym wynika z wczesnych doświadczeń Stilinovicia jako poety – nim w początku lat 70. wkroczył na scenę sztuki wizualnych, przez pewien czas uprawiał poezję. Cała późniejsza twórczość Stilinovicia, nacechowana ironicznym humorem i swoistą melancholią, pozostaje niezmienne skupiona na relacjach pomiędzy językiem i ideologią a sztuką. Swe książki artysta tworzy własnoręcznie, w pojedynczych egzemplarzach bądź w bardzo limitowanych nakładach, wykorzystując proste materiały - zdjęcia, wycinki z gazet, zapisane kredkami i ołówkami kartki papieru, teksty pisane na maszynie do pisania itp. Tytuł wystawy zaczerpnięty jest z pierwszej faktycznie wydrukowanej książki Stilinovicia, „I have no time” („Nie mam czasu”, 1979). Sam artysta mówi o niej tak: „Napisałem tę książkę nie mając czasu. Stąd moja prośba do czytelników, by również czytali ją, kiedy nie mają czasu”. Prezentowane na wystawie książki były dotychczas pokazywane m.in. na wystawie „Subtraction of Zeroes“ („Odejmowanie zer”) w Centrum Sztuki Współczesnej Platform Garanti w Stanbule w 2008, w Van Abbemuseum w Eindhoven oraz w ramach wystawy „Mladen Stilinović: Artists Books” zorganizowanej wiosną 2010 roku przez portal e-flux na uczelni Copper Union w Nowym Jorku.

Zobacz także: