Między animacją a fabułą
Wykład Piotra Dumały

Wykład inauguracyjny Filmoteki muzeum - internetowego archiwum filmów tworzonych przez polskich artystów, której dokonał jej kurator Łukasz Ronduda.

Filmoteka Muzeum to projekt cyfryzacji oraz udostępniania w Internecie wybitnych filmów tworzonych przez artystów polskich z pola sztuk wizualnych. Filmoteka to również projekt badawczy i edukacyjny poświęcony medialnemu wymiarowi sztuki polskiej. Odczyt czołowej postaci polskiej animacji - Piotra Dumały, który zmienił obszar swoich zainteresowań twórczych kręcąc w 2009 roku pełnometrażowy film fabularny „Las”. Artysta opowiada o różnicy pomiędzy animacją a filmem oraz o swoim przejściu z jednej dziedziny twórczej do drugiej. Wskazuje również na wydarzenia oraz filmy, które wywarły na nim wrażenie oraz okazały się ważnymi w procesie kształtowania się jego własnego stylu.

Zobacz także: