Marksizm, psychoanaliza, poststrukturalizm
Wykład prof. Andrzeja Ledera

Kolejnym spotkaniem w tegorocznej odsłonie cyklu „Marksizm i sztuka” jest wykład profesora Andrzeja Ledera.

Zajęcia były poświęcone najciekawszym momentom związku psychoanalizy i marksizmu: od wyłonienia paradygmatu podejrzeń, przez tezy Szkoły Frankfurckiej, ujawniając ich zależność od I topiki Freuda; odnotowując kryzys założeń frankfurtczyków w myśli Waltera Benjamina. Następnie tematyka wykładu przeszła do strukturalistycznego przeformułowania marksizmu i psychoanalizy we Francji i zależności tego przeformułowania od II topiki Freuda. Wreszcie, przyglądano się poststrukturalistycznej „kontestacji” założeń paradygmatu podejrzeń. W ten sposób odbyła się podróż przez jeden z najważniejszych wątków myśli XX wieku.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: