Marksistowskie Totalität
Wykład dr Magdaleny Radomskiej

Wykład dotyczy filozofii György Lukácsa, a szczególnie znaczenia pojęcia „Totalität” dla marksizmu, teorii estetycznych Lukácsa oraz Szkoły Budapeszteńskiej.

Podczas wykładu przedstawiona zostałatakże szczególna świadomość artystów neoawangardy węgierskiej uwarunkowana ich znajomością marksizmu, pozwalająca im na wyjątkową postawę krytyczną wobec totalitarnej ideologii komunistycznej oraz totalitarnego dyskursu zachodniego pozostającego w opozycji wobec tejże.
 

Inne wydarzenia z tego cyklu: