“Maria Bartuszova. Formy przejściowe”
Opis wystawy w tłumaczeniu na polski język migowy (część II)

„Kultura na migi” daje osobom niesłyszącym, posługującym się Polskim Językiem Migowym, niepowtarzalną szansę zapoznania się z wybranymi dziełami sztuki z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz obiektami prezentowanymi na wystawie czasowej „Maria Bartuszová. Formy przejściowe”.

„Maria Bartuszova. Formy przejściowe” - opis wystawy w tłumaczeniu na polski język migowy (część II)

Wystawa „Maria Bartuszová. Formy przejściowe” to obszerny wybór rzeźb, które artystka tworzyła od początku lat sześćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych. Wystawa nie jest jednak pomyślana jako „czysto” chronologiczna. Przeciwnie, stara się uchwycić napięcia tkwiące w pracach artystki, relacje między nimi, potrzebę eksperymentu formalnego, wysiłek szukania nowego języka ekspresji, innych zastosowań materiału. Pracując na najbardziej (z rzeźbiarskiego punktu widzenia) prymitywnym i powszechnym materiale, jakim jest gips, Bartuszová eksperymentuje i nie waha się traktować tradycji, norm i wyuczonych sposobów jako zaledwie przejściowych. Bardziej niż zbiór przedmiotów, wystawa ta tematyzuje moment, w którym artysta – powodowany wewnętrznym impulsem – wymyśla nowy sposób / styl komunikowania 
ze światem i o świecie.

Sztuka ta, ze swojego ubocza, odosobnienia, czy wreszcie zapomnienia wyraża ducha czasu i rodzący się wtedy nowy język sztuki współczesnej. Ważnym elementem wystawy stał się niezwykle klimatyczny materiał archiwalny, który ukazuje proces twórczy artystki: zdjęcia prac tworzonych w naturze i dla natury, a także prac, które (przez wpisaną w nie destrukcję) nie przetrwały próby czasu.

POBIERZ TEKST W PLIKU PDF Maria Bartuszova w polskim języku migowym, cz. 2

Zobacz także: