Linie frontu: naturalne i cyfrowe
Internacjonalizm po końcu globalizacji

Drugą część konferencji „Nigdy więcej: Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku” stanowił szczyt „Internacjonalizm po końcu globalizacji”.

Zjazd zorganizowany wokół refleksji nad porażką globalizacji oraz idei alter-globalizmu, w duchu słynnej jedenastej tezy o Feuerbachu Karola Marksa, który proklamował: „Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić”.

Linie frontu: naturalne i cyfrowe

Joanna Bednarek, „Strach i ciekawość: H.P. Lovecraft w czasach antropocenu”

Joanna Bednarek

filozofka, tłumaczka i pisarka. Autorka książek „Polityka poza formą: ontologiczne uwarunkowania filozofii polityki”, „Linie kobiecości: jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?", „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta” oraz „Pochodzenie rodziny”. Członkini redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Tłumaczyła (między innymi) Rosi Braidotti, Donnę Haraway i Karen Barad. Współpracowała z „Krytyką Polityczną” w latach 2006-2009. Jej zainteresowania obejmują obszary takie jak poststrukturalizm, feminizm, autonomistyczny marksizm i literatura.

Tomislav Medak, „Akceleracja technokapitalizmu i polityka braku współudziału”

Tomislav Medak

doktorant w Centrum Kultur Post-digitalnych Uniwersytetu Coventry. Członek zespołu teoretycznego i wydawniczego Instytutu Multimediów/MAMA w Zagrzebiu, bibliotekarz-amatorem projektu Pamięć Świata/Biblioteki publicznej oraz artysta w zespole sztuk scenicznych BADco. Jego zainteresowania badawcze dotyczą technologii, rozwoju kapitalistycznego i przemiany postkapitalistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu środowiskowego, ekonomii politycznej własności intelektualnej i nierówności w techno-nauce. Jego teksty można znaleźć na stronie: tom.medak.click.

Ana Teixeira Pinto, „Kapitalizm o transhumanistycznej twarzy: faszyzmu życie po życiu i cyfrowa granica”

Ana Teixeira Pinto

pisarka i teoretyczka kultury mieszkająca w Berlinie. Jest wykładowczynią na DAI (Dutch Art Institute, Holenderski Instytut Sztuki) i Leuphana University w Lüneburgu. Jej teksty pojawiały się w publikacjach takich, jak Third Text, Afterall, Springerin, Camera Austria, e-flux journal, Mousse, Frieze, Domus, Inaesthetics, Manifesta Journal lub Texte zur Kunst. Jest redaktorką The Reluctant Narrator (Sternberg Press, 2014) i mającej się ukazać serii książek o antypolitycznym zwrocie, która zostanie opublikowana przez Sternberg Press.

Zobacz także: