Kultura na migi
Opis pracy Pawła Althamera pt. “Guma” w polskim języku migowym

„Kultura na migi” daje osobom niesłyszącym, posługującym się Polskim Językiem Migowym, niepowtarzalną szansę zapoznania się z wybranymi dziełami sztuki z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Paweł Althamer to rzeźbiarz, performer, akcjoner, twórca instalacji i filmów wideo. Stosuje nietypowe materiały, przede wszystkim podkreślające organiczność, materialność i tymczasowość ludzkiego ciała. Jego działalność przyczyniła się do przedefiniowania pojęcia „rzeźba społeczna”. Używa bardzo różnych technik i sposobów działania, pracuje zarówno w polu rzeźby figuralnej, jak i akcji i interwencji społecznych. Znany jest z bezkompromisowości i wierności swojemu artystycznemu powołaniu. Mieszka w Warszawie. Współpracuje z Fundacją Galerii Foksal. 

„Guma” to nietypowy pomnik. Rzeźba powstała we współpracy z młodzieżą i opiekunami z Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ.

Pomnik upamiętnia Pana Gumę, malowniczą postać  z ulicy Brzeskiej - dla jednych drobnego przestępcę i pijaka, dla innych autorytet w sprawach lokalnego kodeksu honorowego. Praca stanęła w 2009 roku na ulicy Stalowej na Pradze, wzbudzając zarówno kontrowersje, jak i żywe zainteresowanie. Artyście zarzucano przyczynianie się do promowania złej reputacji dzielnicy. Powszechna była także obawa, że rzeźba nie przetrwa nawet miesiąca i zostanie zniszczona 
przez wandali. Jednak lokalna społeczność otoczyła Pana Gumę należytą opieką. W czasie mroźnej zimy założono mu nawet czapkę i szalik. Jednak surowe warunki klimatyczne okazały się dla rzeźby najbardziej zgubne i musiała ona zostać zdemontowana i poddana konserwacji. Mieszkańcy Pragi odwiedzający Muzeum często pytają kiedy Pan Guma wróci wreszcie do siebie (czyli na róg Stalowej).

Z jednej strony historia Pana Gumy jest opowieścią o społecznie wykluczonych, o ich miejscu w przestrzeni publicznej i kulturze. Z drugiej strony to przykład sztuki społecznie zaangażowanej, która w wydaniu Pawła Althamera dowodzi, że istotą nie jest dzieło sztuki samo w sobie, 
ale kontekst odtwarzający społeczne więzi. Obiekt to tylko efekt pewnej wykonanej pracy, jego prawdziwym tworzywem są relacje międzyludzkie. 

POBIERZ TEKST W PLIKU PDF O „Gumie” Pawła Althamera w polskim języku migowym

Zobacz także: