Kultura na migi
Opis pracy Aliny Szapocznikow “Pierś iluminowana” w polskim języku migowym

„Kultura na migi” daje osobom niesłyszącym, posługującym się Polskim Językiem Migowym, niepowtarzalną szansę zapoznania się z wybranymi dziełami sztuki z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Alina Szapocznikow uchodzi za jedną z najważniejszych artystek polskich minionego stulecia. Jeszcze do niedawna niedoceniana za granicą, zajmowała znaczące miejsce niemal wyłącznie w polskiej historii sztuki. Pomimo iż ostatnich kilkanaście lat swojego życia spędziła w Paryżu i była obecna na scenie artystycznej wielkiej metropolii, nie została dostrzeżona jako nowatorka w dziedzinie rzeźby.

W 2009 roku w naszym Muzeum miała miejsce wystawa prezentująca twórczość Szapocznikow na tle działalności innych artystek jej pokolenia. Szapocznikow, 
Eve Hesse czy Louise Bourgeois łączył podobny kierunek poszukiwań. Od lat 60. wprowadzały nowy język do rzeźby, eksperymentując z formą i materiałem czy wprowadzając wątki kobiece. Wystawa wraz z towarzyszącą konferencją i publikacjami zakończyła się sukcesem. Monograficzną ekspozycję Szapocznikow, powstałą we współpracy z Muzeum pokazano w Centrum Sztuki WIELS w Brukseli, a następnie w dwóch ważnych instytucjach amerykańskich - Museum of Modern Art w Nowym Jorku oraz Hammer Museum w Los Angeles. Obecnie dzieła Szapocznikow należą do kolekcji MoMA i pokazywane są jako część ekspozycji stałej.

Pracując nad spuścizną Szapocznikow, Muzeum Sztuki Nowoczesnej starało się pokazać ją nie jako wielką polską rzeźbiarkę, ale przede wszystkim jako wielką artystkę XX wieku. Nacisk został położony na innowacyjność, jej intuicje zapowiedziały nadejście nowych formuł sztuki. Można powiedzieć, że był to moment rozbicia tradycyjnego wyobrażenia rzeźby. Jeszcze w latach 50. Szapocznikow tworzyła bardzo tradycyjne obiekty rzeźbiarskie, zwłaszcza monumenty socrealistyczne. Obiekty, które mamy w Kolekcji, bardziej przypominają współczesny design. Świecące lampy wykonane z syntetycznych tworzyw, będące przedmiotami funkcjonalnymi modyfikują pojęcie rzeźby. Wykorzystywanie nowych materiałów oraz praca z ludzkim ciałem obecnym poprzez odlewy, włączanie w kompozycję przedmiotów gotowych to tylko niektóre z elementów nowatorskiej postawy jaką prezentowała. 


POBIERZ TEKST W PLIKU PDF O „Piersi iluminowanej” Sanji Ivekovic w polskim języku migowym