Kto, jak i dla kogo buduje obraz historii w nowych polskich muzeach?

Debata z udziałem dyrektorów pięciu nowych polskich muzeów: Jerzego Halbersztadta - dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich, Roberta Kostro - dyrektor Muzeum Historii Polski, Paweł Machcewicz - dyrektor Muzeum Drugiej Wojny Światowej, Jan Ołdakowski -dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Joanny Mytkowskiej - dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, na temat obrazu historii we współczesnych muzeach.

Zobacz także: