Daniel Garza Usabiaga - Sztuka kinetyczna i Ameryka Łacińska: wybrane międzynarodowe ścieżki i dialogi
Inny Transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej

Konferencja „Inny Transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowowschodniej i Ameryce Łacińskiej” to próba spojrzenia z nowej perspektywy na krótki, ale historycznie znaczący moment w okresie powojennym, od późnych lat 50. do początku lat 70., gdy artyści Europy Środkowo-Wschodniej oraz Ameryki Łacińskiej ulegli wspólnemu entuzjazmowi wobec sztuki kinetycznej i op-artu.

Wykład „Sztuka kinetyczna i Ameryka Łacińska: wybrane międzynarodowe ścieżki i dialogi” Daniela Garza Usabiaga.

Daniel Garza Usabiaga

doktor historii i teorii sztuki na University of Essex (Wielka Brytania), studia postdoktoranckie odbył w Instytucie Badań nad Estetyką na Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym Meksyku (UNAM). Autor książki „Mathias Georitz and Emotional Architecture. A Critical Review (1952-1968)” (Meksyk, Vanilla Planifolia, 2011), był kuratorem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Meksyku oraz głównym kuratorem Museo Universitario del Chopo. Wykłada w państwowej szkole Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado „La Esmeralda”. Obecnie niezależny kurator i naukowiec, a także dyrektor artystyczny Zona Maco - targów sztuki współczesnej w stolicy Meksyku.

Zobacz także: