Anna Maria Leśniewska - Biennale Form Przestrzennych w Elblągu jako eksperyment społeczny
Inny Transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej

Konferencja „Inny Transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowowschodniej i Ameryce Łacińskiej” to próba spojrzenia z nowej perspektywy na krótki, ale historycznie znaczący moment w okresie powojennym, od późnych lat 50. do początku lat 70., gdy artyści Europy Środkowo-Wschodniej oraz Ameryki Łacińskiej ulegli wspólnemu entuzjazmowi wobec sztuki kinetycznej i op-artu.

Wykład Anny Marii Leśniewskiej „Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej”.

Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka

historyk sztuki, krytyk, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (od 2006). Prowadziła badania nad sztuką przestrzeni w Pracowni Plastyki Współczesnej Instytutu Sztuki PAN (1988-1994), a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie (1987-1988; 1994-2002). W Instytucie Sztuki PAN obroniła rozprawę doktorską „Nowe miejsce rzeźby w sztuce polskiej lat 60. XX w.”, jako wyraz przemian w sztuce przestrzeni napisaną pod kierunkiem dr. hab. Joanny Sosnowskiej, prof. IS PAN. Pracę badawczą łączy z praktyką kuratorską, jest autorką ponad 40 wystaw, w których podejmowała problemy związane z szeroko rozumianym zagadnieniem funkcjonowania zarówno tradycyjnej rzeźby, jak i realizacji w przestrzeni publicznej, prezentując je m.in.: w Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Galerii Arsenał w Poznaniu. Wydała monografie: „Henryk Morel 1937-1968. Rzeźba, rysunek, kompozycja przestrzenna” (1996), „Antoni Mikołajczyk” (1998), „Barbara Zbrożyna” (2006), „Puławy 66” (2006), „Magdalena Więcek. Przestrzeń jako narzędzie poznania” (2013).

Zobacz także: