Joanna Mytkowska i Marta Dziewańska - Przywitanie gości
Inny Transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej

Konferencja „Inny Transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Środkowowschodniej i Ameryce Łacińskiej” to próba spojrzenia z nowej perspektywy na krótki, ale historycznie znaczący moment w okresie powojennym, od późnych lat 50. do początku lat 70., gdy artyści Europy Środkowo-Wschodniej oraz Ameryki Łacińskiej ulegli wspólnemu entuzjazmowi wobec sztuki kinetycznej i op-artu.

Joanna Mytkowska, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Marta Dziewańska, kuratorka działu badań Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, witają gości oraz otwierają konferencję.

Zobacz także: