Import/Export
Krajobraz. Wykład Łukasza Kowalskiego

W spotkaniu zatytułowanym „Krajobraz”, goście Ewa Rudnicka i Łukasz Kowalski opowiedzieli jak w globalnym świecie mieszają się cywilizacja, natura i praktyki architektoniczne.

Styk dwóch ekosystemów w języku ekologii to ekoton. Jest nim strefa przejściowa pomiędzy lasem, polaną, jeziorem i torfowiskiem. Zachodzi tu nieustanna fluktuacja i wymiany gatunków. To właśnie na terytorium ekotonu, czyli styku różnych typów krajobrazów występuje największa bioróżnorodność. Ekoton można porównać z architekturą czasów glokalizacji, w której zachodzi nieustanna wymiana. Styk różnych pejzaży, kultur i praktyk, fluktuacja form i narracji generuje nowe i nieoczekiwane architektoniczne hybrydy, łączące cechy narodowe, naturalne, sztuczne i obce.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: