Import/Export: Kontekst.
Wykład Emilii Walędzik

Słynne „fuck context” Rema Koolhasa jako architektoniczne credo jest tak samo niemożliwe do spełnienia jak postulat autonomii w sztuce. Żadnemu twórcy nie uda się uwolnić od systemu, w którym tkwi.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: