Import/Export
Rzemiosło. Wykład Aureliusza Kowalczyka

Podczas spotkania z cyklu Import/Export o (nowym) rzemiośle w warsztacie architekta i jego wpływie na projekty, a także o związkach architektury i ekonomii rozmawiali – odnosząc się do swoich doświadczeń zagranicą i w kraju – młodzi architekci: Aureliusz Kowalczyk, Bartek Nawrocki i Jan Strumiłło.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: