Import/Export
Edukacja. Spotkanie z Zuzanną Ufnalską

Internet jest dziś bez wątpienia najważniejszym, pozainstytucjonalnym, narzędziem edukacji.

Podczas spotkania z cyklu „Import/Export”, poświęconego edukacji architektonicznej, zaproszeni goście Zuzanna Ufnalska i Mateusz Mastalski poszukiwali odpowiedzi na pytania: Jakie ryzyko niesie ze sobą usieciowienie edukacji architektonicznej? Do jakiego stopnia jest ono nośnikiem wiedzy o różnorodności, a do jakiego sposobem jej spłaszczania i uniformizacji?

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: