Grizedale Arts
Pytania publiczności

Grizedale Arts to trwający już 35 lat radykalny projekt kuratorski, ustanawiający nowy model funkcjonowania instytucji sztuki, z dala – dosłownie i w przenośni – od struktur świata artystycznego.

O działalności Grizedale Arts opowiada Adam Sutherland - od 1999 roku dyrektor Grizedale Arts, wcześniej przewodził art.tm - organizacji zajmującej się sztukami wizualnymi z siedzibą na szkockiej wsi. Jest kuratorem projektów off-site, zajmuje się pisaniem i hodowlą świń.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: