Gastronomia polska
Wykład Ryana Bromleya

Ryan Bromley jest kurator w dziedzinie gastronomii, badaczem polityki żywieniowej i szefem kuchni. Bromley to naukowiec w dziedzinie współczesnej gastronomii i specjalista w badaniu roli zmysłów (smak, węch i zmysły chemiczne) w sztuce.

Buduje nową przestrzeń konwersacyjną pomiędzy nauką, sztuką i gastronomią. Współpracując z renomowanymi światowymi instytucjami, wdraża pionierskie teorie i jest kuratorem projektów graficznych angażujących niedostrzegalne zmysły smaku i zapachu.

Zobacz także: