Frontex, kolonializm i biała opresja
Spotkanie z Danielą Ortiz i Jakubem Dymkiem

W trakcie spotkania zastanawiamy się nad gestami przemocy i radykalnego oporu stosowanymi przez artystów w sytuacji globalnego kryzysu uchodźczego, problemów wykorzenienia, wykluczenia oraz eskalacji opresji wobec imigrantów.

Punktem wyjścia do rozważań jest prezentowana na wystawie „Chleb i róże” praca peruwiańskiej artystki Danieli Ortiz, która odnosi się do jej osobistych doświadczeń i frustracji związanych z imigracją, kolonializmem i przemocą. W pracy „Biały pawilon” Ortiz mówi o przemyśle nielegalnej migracji oraz instytucjach biopolitycznej kontroli tego zjawiska, m.in. Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich UE, tzw. Frontexie, którego siedziba znajduje się w Warszawie na terenie dawnego getta.

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: