Foucaultowska analityka władzy i jej rozwinięcia
Wykład dr. hab. Michała Herera

Wykład dr. hab. Michała Herera był kolejnym wydarzeniem w drugim cyklu wykładów zatytułowanym „Marksizm i sztuka”.

W trakcie wykładu przedstawiane były teoretyczne ramy pewnej aktualnej dyskusji filozoficznej, wywołanej przez Michela Foucaulta i jego analitykę władzy: na ile wciąż żyjemy w „społeczeństwie dyscyplinarnym”, którego nieprześcigniony opis znaleźć można w „Nadzorować i karać”? Czy w miejsce starych urządzeń dyscypliny nie pojawiają się już – jak wskazuje na to choćby Deleuze – nowe, bardziej subtelne, rozproszone i płynne mechanizmy kontroli? Czy zmiany tej nie zapowiada sam Foucault, gdy mówi o „urządzeniach bezpieczeństwa”, służących do zarządzania populacją raczej niż do tresowania jednostek? I wreszcie: jak przemiany te wpisują się w proces mutacji współczesnego kapitalizmu?

Inne wydarzenia z tego cyklu: