Former West
Podział pracy i (re)kompozycja klasowa w polu sztuki

„Sztuka i praca po końcu zatrudnienia” to wspólny projekt realizowany przez BAK, basis voor actuele kunst w Utrechcie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Wolny Uniwersytet Warszawy (WUW). Punktem wyjścia do rozmowy jest raport z badań przeprowadzonych przez Wolny Uniwersytet Warszawy dotyczących warunków i podziału pracy w polu sztuki pt. „Fabryka sztuki” (Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2014).

Dyskusja panelowa „Podział pracy i (re)kompozycja klasowa w polu sztuki”. Nawiązując do raportu sporządzonego przez Wolny Uniwersytet Warszawy pt. „Fabryka Sztuki” (2014 r.), uczestnicy panelu koncentrować się będą na kwestii warunków pracy i dystrybucji zasobów w świecie sztuki. Analizując koncepcje pracy afektywnej i niewidocznej – bazując przy tym na doświadczeniach feminizmu i uwzględniając strukturujące zjawisko jakim jest prekariat oraz jego historyczna rola w polu sztuki – w sesji tej będziemy chcieli się zastanowić, czy powyższe aspekty stanowią o „ekonomii politycznej byłego Zachodu”, a także na ile sposoby produkcji i podziału pracy w świecie sztuki wskazują na zasadność proponowanej tezy o „byłości” Zachodu i jego instytucji.

Paneliści: Wolny Uniwersytet Warszawy (Warszawa); Corina L. Apostol (historyczka sztuki, kuratorka i artystka, Bukareszt/Nowy Jork), Angela Dimitrakaki (pisarka i wykładowczyni, Edynburg/Ateny) oraz Ewa Majewska (filozofka, Berlin/Warszawa). Moderator: Kuba Szreder (kurator, pisarz i inicjator Wolnego Uniwersytetu Warszawa, Warszawa/Londyn).

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Zobacz także: