Debata o przyszłości warszawskiej Rotundy

Ogłoszone niedawno przez bank PKO BP plany zastąpienia warszawskiej Rotundy nowym budynkiem wywołały kontrowersje w środowisku historyków architektury i sprzeciw wielu mieszkańców Warszawy.

Trwa akcja w zbierania podpisów w obronie Rotundy i dyskusja na łamach prasy. Jako element architektoniczny zbudowanego w latach 60. założenia “Ściany Wschodniej” według projektu zespołu architektonicznego pod kierunkiem Zbigniewa Karpińskiego Rotunda została wpisana przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na listę obiektów architektury XX wieku określających tożsamość stolicy. Jej przyszłość jest jednak niepewna. Czy budynek podzieli los niedawno rozebranego Supersamu i Kina Skarpa? Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zachowania Rotundy jako zabytku, a także urbaniści, historycy sztuki, przedstawiciele banku PKO BP i służb konserwatorskich dyskutują o przyszłości budynku.

Zobacz także: