Ćwiczenia z aktualności
Wykład prof. Terry'ego Smitha

Jakie są obszary zainteresowań artystów współczesnych? A jakie współczesnych praktyk kuratorskich? Czy używają tego samego, czy innych języków do opisu wspólnej aktualności?

Muzeum Sztuki Nowoczesnej otwiera nowy sezon „Muzeum Otwartego” pierwszym spotkaniem z cyklu „Ćwiczenia z aktualności”: zapraszamy na wykład i dyskusję z profesorem Terrym Smithem – amerykańskim historykiem sztuki, autorem poczytnych i często kontrowersyjnych publikacji, m.in. „What is Contemporary Art?”, „Contemporary Art: World Currents”, „Thinking Contemporary Curating” oraz „Contemporary Art and Contemporaneity”.

Prof. Terry Smith, uważa, że reakcje artystów, architektów, kuratorów i teoretyków sztuki na współczesną rzeczywistość są odpowiedzią na różne, istniejące obok siebie rodzaje współczesności . W swoim wykładzie mówił będzie o wyzwaniu, jakim jest współczesność i bycie współczesnym, o dzisiejszych praktykach artystycznych, nowych zadaniach stawianych muzeom i o „kuratorowaniu aktualności”. Zapyta, czy można wskazać tendencje ogólnoświatowe i określić, w jaki sposób łączą się ze zjawiskami lokalnymi? Jak obecne praktyki artystyczne wpływają na działalność kuratorską (i odwrotnie)? Jak (i czy to w ogóle możliwe) pogodzić różnorodność dzisiejszej sztuki z próbami znalezienia cech łączących środowiska artystyczne w wymiarze globalnym?

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: