Ciało jako przestrzeń społeczna. Marginesy badań gender i queer
Wykład dra Jacka Kochanowskiego

W czasie wykładu o charakterze performatywnym przedstawione zostają podstawowe osiągnięcia badań gender i queer dla wiedzy o ciele i procesach społecznego ucieleśnienia.

W nawiązaniu do dzieł sztuki prezentowanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej dr Jacek Kochanowski przedstawia punkt przecięcia współczesnej sztuki krytycznej i zaangażowanej humanistyki, którym jest ujawnienie społecznych mechanizmów wytwarzania ciała, płci i seksualności.

Iluzja autonomicznej intymności i „prywatności” zostanie podważone poprzez ujawnienie technik dyscyplinowania ciała i przetwarzania go w uległą maszynę produkcji/reprodukcji/konsumpcji. Techniki te stają się widoczne szczególnie na powierzchni ciał nieposłusznych, w wydarzeniu ciała „eks-centrycznego”, czyli wykraczającego poza krąg tego, co konwencjonalne, „normalne”, oczekiwane, a zatem m.in. w ciele osób płciowo i seksualnie nienormatywnych.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: