Być bliżej
Współistnienie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i grupa BLYZKIST zapraszają na zapis dyskusji z udziałem Marianny Dobkowskiej, Oli Knychalskiej i Marty Romankiv.

Wspólnie spróbujemy zainspirować się motywem przewodnim wystawy „Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski”, czyli hybrydowością tożsamości kulturowej, a także twórczością grupy ARTES, działającej blisko sto lat temu. Nazwa ARTES miała symbolizować ideę integracji wszystkich dziedzin sztuki – czy możemy przełożyć tę ideę na integrację międzykulturową we współczesnej Polsce? Zastanowimy się nad współistnieniem różnych środowisk artystycznych w dzisiejszej, wielokulturowej Warszawie.

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: