Audytorium Moskwa
Mówiąc za pomocą kamery

Pierwszy pokaz krótkich filmów uczestników warsztatów w ramach Audytorium Moskwa, studentów moskiewskiej Szkoły Fotografii i Multimediów im. Rodczenki, Instytutu Sztuki Współczesnej w Moskwie i innych uczelni.

Wśród autorów filmów są m.in. Ekaterina Marczenkowa, Wiktoria Czupakina, Dmitrij Wenkow, Andriej Kaczalian. Po pokazie dyskusja z udziałem m.in. Kiryła Preobrażenskiego, Matthijsa de Bruijne’a i Christiana von Borries.

Zobacz także: