Audytorium Moskwa
Christian von Borries. MOKRATIA - NEVERLAND WE MNIE

Od 1980 roku ten świat został opisany przez cztery zmiany: wzrost demokracji politycznej, wzrost Online demokracji, rozwój korporacyjnej władzy oraz rozwój korporacyjnej propagandy jako środka ochrony korporacyjnej władzy przed demokracją.

MOCRACY bada konsumpcjonizm, kapitalizm, ucisk, zasady nędzy i przemysł pomocy. Miłość jest po drugiej stronie demokracji. Sam film jest naśladowaniem demokracji w skrócie. MOCRACY to muzyczna podróż przez Kasachstan, Kosowie, Pyonyong, Detroit i Berlina.

Zobacz także: