Audytorium Moskwa
Artysta jako radykalny outsider

Dyskusja Zbigniewa Libery z Ekateriną Degot.