Audytorium Moskwa
Artur Żmijewski

Artur Żmijewski prezentuje swój film „Oni” i mówi o swojej praktyce artystycznej, rozumieniu radykalizmu oraz granicach sztuki i społecznego zaangażowania.

Artur Żmijewski(ur. 1966) jest polskim artystą interdyscyplinarnym działającym w Warszawie i Berlinie. Zajmuje się głównie fotografią, wideo, filmem dokumentalnym i eksperymentami z pogranicza nauk społecznych. Jego zainteresowania koncentrują się na relacji między sztuką a polityką oraz kwestiach takich jak aktywizm, zaangażowanie polityczne czy wykluczenie pewnych grup społecznych.W Audytorium Moskwa odbędzie się pokaz wielomonitorowej instalacji Żmijewskiego Demokracje, w której artysta bada chaotyczność i polifonię dzisiejszych masowych ruchów politycznych. Pokazany zostanie także film Oni (2010), dokumentacja prowokacyjnego eksperymentu – wspólnych warsztatów z przedstawicielami polskich ugrupowań skrajnie lewicowych i skrajnie prawicowych.

Zobacz także: