Audytorium Moskwa
Deimantas Narkevicius

Deimantas Narkevicius prezentuje swój film „Into the Unknown” oraz rozmowa artysty z Ekateriną Degot o tymczasowości społeczeństw nierynkowych.