Audytorium Moskwa
Złota Mila

W Audytorium Moskwa Każdan zrealizuje także projekt poświęcony Złotej Mili, czyli jednej z najstraszych dzielnic Moskwy, będącej obecnie wyludnionym rezerwatem dla ultrabogatych.

Belie Palaty, miejsce, w którym mieści się Audytorium Moskwa, stanowi początek tej strefy.