Andrzej Wróblewski - Z BLISKA / Z DALEKA
Wykład Jérôme Bazina

Jérôme Bazin: „Okaleczona klasa robotnicza. Socrealizm Wróblewskiego w Nowej Hucie”.

Jerome Bazin, historyk sztuki, wykładowca na uniwersytecie Paris-Est Créteil. Autor rozprawy doktorskiej na temat społecznych aspektów historii sztuki we Wschodnich Niemczech od 1949 do 1989 roku. Zainteresowany związkami sztuki i społeczeństwa, geografią artystyczną komunistycznej Europy, a zwłaszcza realizmem socjalistycznym w różnych kontekstach narodowych : Polski, Węgier, Włoch. W ramach projektu „Art Beyond Borders. Artistic Exchange in Communist Europe 1945–1989” wspólnie z Piotrem Piotrowskim i Pascalem Dubourg Glatigny przygotowuje książkę na temat wymiany artystycznej w obrębie komunistycznej Europy.