Andrzej Wróblewski - Z BLISKA / Z DALEKA
Wykład Karoliny Ziębińskiej-Lewandowskiej

Karolina Lewandowska: „Fotografia i jej zmienne realizmy”.

Karolina Lewandowska, historyczka sztuki specjalizująca się w historii fotografii, współzałożycielka i prezeska Fundacji Archeologia Fotografii zajmującej się ochroną i upowszechnieniem dorobku czołowych polskich fotografów. W latach 1999–2010 była kuratorką fotografii w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Autorka takich projektów wystawienniczych jak „Dokumentalistki. Polskie fotografki XX wieku” (Zachęta, 2008), „Zbigniew Dłubak. Fotografie z lat 1947–1950 i 1980–2000” (Zachęta, 2003). Redaktorka oraz autorka licznych publikacji i tekstów dotyczących historii fotografii.