Andrzej Wróblewski - Z BLISKA / Z DALEKA
Wykład Łukasza Rondudy

Łukasza Ronduda: „Między figuracją a abstrakcją. Andrzej Wróblewski i kino”.

Łukasz Ronduda, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, doktor historii sztuki, wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Autor tekstów krytycznych i publikacji poświęconych sztuce, m.in. Sztuka polska lat 70. Awangarda (2009), KwieKulik (2013), redaktor prac zbiorowych. Kurator wystaw w Polsce i zagranicą, inicjator projektu Filmoteki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zainteresowany sztuką neoawangardy oraz artystycznym filmem eksperymentalnym. Wraz z Łukaszem Gorczycą napisał powieść W połowie puste. Życie i twórczość Oskara Dawickiego (2011/2013). Współpracuje ze Szkołą Wajdy, jeden z pomysłodawców Nagrody Filmowej PISF i MSN.

Inne wydarzenia z tego cyklu: