Andrzej Wróblewski - Z BLISKA / Z DALEKA
Wykład Jana Michalskiego

Jan Michalski: Bodhisattva Avalokiteśvara i jego rola w soteriologii Andrzeja Wróblewskiego. Studium wyobraźni symbolicznej powojennego artysty

Jan Michalski - Art historian and art critic, publicist and publisher. Professionally involved with the Cracow Zderzak Gallery. He deals with the philosophy of art and history, the theory of value and the hermeneutics of Andrzej Wróblewski’s works of art. Winner of the Jerzy Stajuda Prize for Art Criticism. Editor of such publications as: “Andrzej Wróblewski nieznany” (1993), a catalogue raisonné “Jarosław Modzelewski. Obrazy 1977–2006” (2006), and a monograph on Jerzy Ryszard “Jurry” Zieliński “Jurry. Powrót artysty” (2010). Author of such books as: “Chłopiec na żółtym tle. Teksty o Andrzeju Wróblewskim” (2009), “Cztery eseje o dzikości” (2011, in cooperation with Marta Tarabuła). Regular collaborator of the monthly „Znak”; he also published his works in „Magazyn Artystyczny”, „Obieg”, „Kresy”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” or „Lamus”. He has lectured on art criticism for the Museum Curatorial Studies at the Jagiellonian University, history of art at the Academy of Dramatic Arts in Cracow, history of the art market at the Andrzej Frycz Modrzewski University in Cracow.
 

Jan Michalski, historyk i krytyk sztuki, publicysta oraz wydawca. Związany zawodowo z Galerią Zderzak w Krakowie. Zajmuje się filozofią sztuki i historii, teorią wartości i hermeneutyką twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Laureat Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy. Redaktor publikacji Andrzej Wróblewski nieznany (1993), Jarosław Modzelewski. Obrazy 1977–2006 (catalogue raisonné, 2006) oraz monografii Jerzego Ryszarda „Jurry'ego” Zielińskiego Jurry. Powrót artysty (2010). Autor książek Chłopiec na żółtym tle. Teksty o Andrzeju Wróblewskim (2009), Cztery eseje o dzikości (2011, wspólnie z Martą Tarabułą). Stały współpracownik miesięcznika „Znak”, publikował również w „Magazynie Artystycznym”, „Obiegu”, „Kresach”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej” czy „Lamusie”. Wykładał krytykę sztuki na Muzealniczych Studiach Kuratorskich UJ, historię sztuki na PWST w Krakowie, historię rynku sztuki w Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.