Alina Szapocznikow Dokumenty. Prace. Interpretacje
Connie Butler: Miękkie ciała, miękka rzeźba

Usytuowanie twórczości Szapocznikow w kontekście dzieł innych artystek europejskich i amerykańskich, których prace również mogą być postrzegane jako proto-feministyczne, z odniesieniem do takich zagadnień jak: auto-prezentacja, miękka rzeźba i relacja ciała naznaczonego płcią do materialności rzeźby.

Propozycja zestawienia pracy artystki z dziełem Louise Bourgeois, Lyndy Benglis i Hannah Wilke. Podjęty zostanie również temat sposobu grupowania prac ostatnio zakupionych przez MoMA w Nowym Jorku i kwestia wystawiania i kolekcjonowania prac Szapocznikow poza Polską.

Zobacz także: