Alina Szapocznikow. Dokumenty. Prace. Interpretacje
Paweł Leszkowicz: „Piotr” Szapocznikow czyli „ciało mego syna”

Tematem rozważań będzie rzeźba Aliny Szapocznikow Piotr, 1972, rozpatrywana w kontekście aktu męskiego w historii sztuki i w twórczości artystki.

Piotr jako pełen akt męski, a jednocześnie odlew ciała syna artystki, zajmuje unikalne miejsce w nowoczesnej sztuce polskiej. Referat będzie próbą dotarcia do fenomenu tego dzieła, umieszczając go z jednej strony w tradycji i współczesności kobiecej reprezentacji męskiego ciała, a z drugiej w perspektywie psychoanalitycznej relacji matki do cielesności i płciowości syna.

Zobacz także: