Agnieszka Polska
Plan Tysiącletni

Film Agnieszki Polskiej opowiada o procesie elektryfikacji polskiej wsi tuż po II wojnie światowej.

To z jednej strony historia modernizacji i emancypacji, a z drugiej poetycki wyraz niepokojów wynikających z uwikłania bohaterów w moment przełomu technologicznego, w którym „prąd odmierza nowy czas”.