Sympozjum: Dekonstrukcja antykomunizmu
Симпозіум: «Деконструюючи антикомунізм»

Dokumentacja fotograficzna sympozjum „Dekonstrukcja antykomunizmu”, które odbyło się w Muzeum na Pańskiej, 10 listopada 2018 roku, godz. 16:00.

Uczestnicy sympozjum: Jodi Dean, Davod Ost, Maciej Gdula, Jan Sowa.

Prowadzenie: Wasyl Czerepanyn (Centrum Badań nad Kulturą Wizualną).

Dokumentacja fotograficzna:

Inne wydarzenia z tego cyklu: