Raqs Media Collective. The Capital of Accumulation
Galeria zdjęć

Artyści z New Delhi skupieni w Raqs Media Collective zapraszają do podróży śladami Róży Luksemburg, ideolożki polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego.

Inspiracją dla Raqs stała się książka Luksemburg z 1914 roku „Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego objaśnienia kapitalizmu”.

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz także: