Modernizacja infrastruktury kulturalnej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zrealizowało zakup sprzętu i oprogramowania mającego na celu wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego instytucji.

Zadanie zostało wykonane poprzez realizację następujących działań:

 • zakupy wystawienniczego sprzętu oświetleniowego,
 • zakupy sprzętu multimedialnego,
 • zakupy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi,
 • rozbudowa oprogramowania księgowego,
 • zakup wyposażenia technicznego i magazynu muzealnego,
 • zakup i wdrożenie oprogramowania do ewidencji, digitalizacji i zarządzania zbiorami Muzeum,
 • zakup i wdrożenie aplikacji do systemu informacyjnego,
 • zakup serwerów do zabezpieczania i obsługi danych,
 • zakup urządzenia do tworzenia kopii zapasowych,
 • zakup przenośnego systemu monitoringu sal wystawienniczych,
 • zakup podestów scenicznych do Audytorium Muzealnego.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(27.05.2015)

Dokumentacja fotograficzna: