Finał drugiej edycji „Form podstawowych”

Dokumentacja fotograficzna: