Dokumentacja

Zwrot performatywny
Muzeum Otwarte 2011

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na „Zwrot performatywny”, pierwszą edycję cyklu poświęconego relacjom pomiędzy teatrem, tańcem a sztukami wizualnymi.

Teatr, performans czy choreografia wchodzą obecnie w intensywny dialog ze sztukami wizualnymi. Coraz częściej uczestniczymy w inscenizowanych wystawach, wykładach-przedstawieniach, reżyserowanych sytuacjach, spektaklach dokumentalnych. Jesteśmy świadkami zjawiska, które od kilku lat definiuje się, jako „zwrot performatywny” – obecny w humanistyce i naukach społecznych paradygmat inscenizacji codzienności oraz jej oceny poprzez kategorię doświadczenia. Ten zwrot ma również wpływ na obecność „żywej sztuki” w muzeach i galeriach. Podczas cyklu spotkań badamy wzajemne zależności między teatrem, tańcem, choreografią i sztukami wizualnymi – od Judson Church i pierwszych postulatów demokratyzacji ruchu, poprzez nowe formy „przedstawiania wiedzy”, rolę widzów jako współuczestników działań artystów, po użycie strategii performatywnych w działaniach na pograniczu sztuki i polityki. Będziemy też starali się wypracowywać wspólny słownik sztuk performatywnych.


Każde z wydarzeń ma inną formę, wykraczającą poza tradycyjne spotkanie edukacyjne.