Dokumentacja

Wykluczenie
Cykl spotkań prowadzonych przez Sylwię Chutnik i Marka Beylina

„Wykluczenie” to cykl spotkań realizowany w ramach programu „Muzeum Otwarte”. Marek Beylin i Sylwia Chutnik w rozmowach ze swoimi gośćmi będą dociekać, jak kultura – sztuki plastyczne, literatura, teatr, film – oddaje stan polskiego społeczeństwa, jak widzi jego teraźniejszość, przeszłość i przyszłość.


Interesować ich będą mechanizmy wykluczeń i społecznych marginalizacji: i to, kogo obejmują, i to, jakie są. W toku spotkań sporządzą oni – obrazowaną w kulturze – mapę społecznych rozwarstwień i dyskryminacji, zajmą się również ich rozmaitymi przyczynami.

W spotkaniach tych nie chodzi o banalną konstatację, że takie mechanizmy występują, chodzi raczej o to, żeby rozpoznać ich wielość, a także zastanowić się, jak współgrają w społeczeństwie, jak mają się do siebie marginalizacje 
i wykluczenia, wyrastające głównie z siły kapitalizmu i siły tradycji. Ten partnerski związek mechanizmów wykluczających przejawia się w najróżniejszych postaciach, dowodząc przy tym, że w samej demokracji kryje się autorytarny potencjał. Potęguje nierówności i w dostępie do
 rynku pracy, i w dostępie do różnych dóbr społecznych, w tym kultury i edukacji. Wpływa na sytuację mniejszości, blokując ich aspiracje. Stopuje politykę genderową i podtrzymuje model nowoczesności, w którym 
aspiracje i uprawnienia mają być regulowane przez wymogi rynku.