Dokumentacja

Spisek kultury
Muzeum Otwarte 2011

Polacy lubią spiskowe teorie dziejów.

Mitowi bezkrwawej rewolucji 1989 r., rozegranej za sprawą negocjacji przy Okrągłym Stole, towarzyszy kontrmit narodowej zdrady tłumaczący, że postkomunistyczna transformacja, ze wszystkimi jej patologiami, jest efektem spisku uknutego podczas tajnych negocjacji, prowadzonych przez część opozycji z komunistami w Magdalence. Ten kontrmit zatruwa skutecznie debatę publiczną od dwóch dekad, dając pożywkę najbardziej paranoicznym projektom.

A może zamiast ulegać paranoi i ideologii neoliberalnego determinizmu, lepiej dokonać podwójnego zaprzeczenia podejmując hipotezę spisku kultury?