Dokumentacja

Muzeum Otwarte 2013

Muzeum Otwarte to program wykładów, warsztatów, spotkań i projekcji organizowanych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Program Muzeum Otwartego inspiruje się teorią Formy Otwartej Oskara Hansena. W jego duchu kładziemy nacisk na proces wspólnego uczenia się, który zastępuje tradycyjne hierarchiczne przekazywanie wiedzy. Inspirujemy się również Hansenowskim zanegowaniem prymatu specjalistów, dążeniem do ciągłego przekładania ich wiedzy na kategorie zrozumiałe dla wszystkich. Nie obawiamy się wkraczać na zasadzie „publicznego amatora” w zamknięte „czarne pudełka” wiedzy specjalistycznej, rozbrajając je w imieniu naszej publiczności. Ważne są dla nas również budowa wspólnego słownika dla profesjonalistów różnych dziedzin i współpraca między nimi. Muzeum Otwarte to muzeum otwartej wiedzy.

Od marca do czerwca 2013 Muzeum Otwarte odbyło się pięć serii spotkań:

Polaków portret własny?

Cykl poświęcony polskim kolekcjom sztuki współczesnej, w ramach którego odpowiedzi na pytanie, co te kolekcje mówią o dzisiejszej Polsce, poszukają zaproszeni goście. W dyskusjach wezmą udział dyrektorzy publicznych instytucji sztuki: Dorota Monkiewicz, Joanna Mytkowska, Piotr Rypson, Jarosław Suchan i Monika Szewczyk oraz kolekcjonerka Grażyna Kulczyk.

Filmoteka Muzeum

Cykl edukacyjny Filmoteki Muzeum, którego celem jest usystematyzowanie wiedzy o filmach polskich artystów sztuk wizualnych począwszy od lat 30. XX wieku do dziś.

Import/Export

Cykl współorganizowany z warszawskim oddziałem SARP poświęcony międzynarodowym doświadczeniom najmłodszej generacji polskich architektów.

Konfrontacje. Wykłady z historii dizajnu

Kontynuacja cyklu spotkań prezentującego historię wzornictwa w kontekście najciekawszych zjawisk, które w ubiegłym wieku występowały zarówno w Polsce, jak w innych krajach.

Scena dla tańca

Cztery wydarzenia na przecięciu sztuk wizualnych i tańca, realizowane w ramach programu badawczego „Performans jako paradygmat sztuki” w ramach którego zostaną zaprezentowane performansy lokujące się na przecięciu sztuk wizualnych i tańca. W programie: Alexandra Bachzetsis, Mikołaj Mikołajczyk, Marysia Stokłosa oraz Ramona Nagabczyńska.