Dokumentacja

Muzeum Otwarte 2011

Program Muzeum Otwartego inspiruje się teorią Formy Otwartej Oskara Hansena.

W jego duchu kładziemy nacisk na proces wspólnego uczenia się, który zastępuje tradycyjne hierarchiczne przekazywanie wiedzy. Dążymy do ciągłego przekładania wiedzy specjalistów na kategorie zrozumiałe dla wszystkich. Nie obawiamy się przybierać roli amatora i wkraczać w zamknięte obszary wiedzy specjalistycznej, które rozbrajamy w imieniu naszej publiczności. Ważne są dla nas również budowa wspólnego słownika dla profesjonalistów różnych dziedzin i współpraca między nimi. Muzeum Otwarte to muzeum otwartej wiedzy.

Na zaproszenie Mirosława Bałki, nowego profesora warszawskiej Akademii, Muzeum przeniosło część swojego programu edukacyjnego do auli głównej ASP przy Krakowskim Przedmieściu. Współpraca między budującym się Muzeum i zmieniającą się Akademią to nowe wyzwania dla obu stron i szansa na ściślejszy związek między młodymi artystami a młodym Muzeum.

Cykle zorganizowane w ramach drugiej edycji programu Muzeum Otwarte:

Gdzie jest Muzeum?

Cykl przygotowany przez Joannę Mytkowską i Sebastiana Cichockiego poświęcony metodologicznym i ideologicznym zmianom, jakie na przestrzeni ostatnich dekad zaszły w muzeach w Polsce i na świecie. Jak i dlaczego zmieniły się współczesne muzea oraz dlaczego w Polsce tak bardzo brakuje nowych muzeów.

Spisek kultury

Edwin Bendyk pyta swoich gości o to dlaczego współczesna kultura legitymizuje neoliberalizm. W programie dyskusja z udziałem Agnieszki Arnold i Witolda Orskiego, której punktem wyjścia jest film “How It Is?”, dokument ilustrujący kondycję polskiej kultury, zrealizowany na zamówienie MKiDN oraz spotkanie z Tadeuszem Gadaczem i Barbarą Fatygą.

Mister Warszawy 50 lat później

Cykl wykładów młodych krytyków i historyków architektury o najważniejszych zjawiskach w architekturze i wzornictwie PRL.

Zwrot performatywny

Cykl poświęcony relacjom pomiędzy teatrem, tańcem a sztukami wizualnymi. Autorki cyklu są Ana Janevski – kuratorka w Muzeum oraz Joanna Warsza – niezależna kuratorka teatru i tańca.

Re:Forma. Pomiędzy kinem a sztuką

Cykl spotkań poświęconych formie filmowej autorstwa Łukasza Rondudy i Kuby Mikurdy z najbardziej interesującymi formalnie reżyserami polskimi. W rozmowach z nimi skupiamy się na analizie praktycznych i teoretycznych aspektów formy filmowej, zarówno w jej profesjonalnej, kinowej odmianie, jak i w jej artystycznych, awangardowych wariacjach.

Po końcu fotoreportażu

Cykl wykładów poświęconych problemom dystansu we współczesnej fotografii autorstwa Krzysztofa Pijarskiego. Tematem wykładów jest twórczość artystów, którzy dystansują się od wiru aktualności i nierzadko w kontrowersyjny sposób usiłują spojrzeć z dystansu, demaskując mit uniwersalnego i natychmiastowego dostępu do świata.

Cięcie - warsztaty w Szydłowcu

Muzeum/Szydłowiec to jedna z części projektu Cięcie, zainicjowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, do którego zaproszone zostały trzy duże instytucje sztuki z Warszawy: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Krytyka Polityczna i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz artyści: Artur Żmijewski i Paweł Althamer. Najważniejsze jest tu wzajemne czerpanie od siebie animatorów z niedużego miasta i przedstawicieli „centrum”, połączenie perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej w próbie refleksji nad oddolnymi formami kreatywności, mocno osadzonymi w kontekście kulturowo-ekonomicznym Szydłowca i okolic.